Gdje mogu vidjeti statistiku plaćanja?

U "Pregledu", koji se otvara čim uđete u nadzornu ploču, možete pregledati:


ukupan iznos svih plaćanja izvršenih od posljednje primljene isplate;
popis najnovijih plaćanja u svim vašim trgovinama;
ukupan broj plaćanja koje ste dosad primili;
prosječnu vrijednost plaćanja koje ste dosad primili i
ukupnu vrijednost plaćanja koje ste dosad primili.


Ako želite pregledati pojedinačna plaćanja po trgovinama, datumima ili statusima, odaberite "Plaćanja" u glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev