Od čega se sastoji obračun (fakturiranje) GoCrypto?


Na kraju svakog obračunskog razdoblja dobijate račun i izvješće o naplati.

Na računu GoCrypto navedene su naknade za transakcije GoCrypto, naknade za mijenjanje GoCrypto (samo ako primate isplate u kunama) i naknade za povlačenje GoCrypto (samo ako ste izvršili povlačenje kriptovaluta) koje vi plaćate GoCryptu.

Izvješće o naplati GoCrypto navodi detalje svake pojedine uspješne transakcije i naknade koje se primjenjuju.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev