Skip to main content

GoCrypto za 4D Wand

Kako bi aktivirali GoCrypto u 4D Wand POS sustavu, potrebni su vam korisnički podaci (korisničko ime i lozinka) koje ste dobili e-poštom.


1. Otvorite "Podaci o korisniku" i odaberite karticu "Ostalo".

2. Unesite "GoCrypto korisničko ime" i "GoCrypto šifra"(lozinku) .

3. Nakon unosa korisničkih podataka u prazna polja, kliknite "OK".


Uspješno ste završili aktivaciju GoCrypta

Transakcije možete pogledati na https://pos.gocrypto.com/. U tom slučaju također upišite korisničko ime i lozinku koje ste dobili e-poštom.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk